Fagutviklingsgruppe i Toning

Fagutviklingsgruppe i Toning.

Enhetsterapiforeningen viderefører prosjektet:
Fagutviklingsgrupper innenfor sentrale deler av fagstoffet i Enhetsterapi. Hovedmålet er å skape en arena der enhetsterapeuter og studenter får mulighet til å praktisere kjernestoffet i enhetsterapi. Vi ønsker med det å skape en plattform som gir nye muligheter til å utvikle oss, utveksle erfaringer, samt søke å videreutvikle fagfeltet sammen. I den forbindelse inviteres du nå til å delta på en fagutviklingsgruppe med temaet.

Gruppeleder(e):

Elisabeth Louise Lund

Tid: Tirsdager kl. 10-13 15/10, 29/10, 12/11, 26/11,10/12

Sted: Heggedal Fabrikker, Åmotveien 2,
1389 Heggedal

Maks antall deltakere: 12

Beskrivelse: 

Vi vil arbeide med med åpning av blokkeringer i muskler og skjelett.
Vi vil utforske samspill med ulike toner.

Vi vil bli kjent med vår grunntone.
Vi vil arbeide med fri flyt i energibanene våre, og rensing i feltet gjennom lyd.

Vi vil gå dypere inn i hvordan vi kan bruke lyd på oss selv ved hjelp av visualisering og symboler.

Vi vil også ta for oss konkrete smerte tilstander ved hjelp av pasient eksempler, eller det som befinner seg i gruppa, slik at vi får et bredere innblikk i hva som kan fungere som smertelindrindede og avspennende.

Vi vil også bruke lyd til å bygge opp energi i kroppen og rommet generelt.

Vi vil arbeide på hverandre i gruppe, og hvis behov 2 og 2.

Vi skal også dokumentere de erfaringene vi gjør oss, slik at det kan brukes i videre behandling.

FORM I FAGUTVIKLINGSGRUPPENE

Vi ser for oss at dette skal være et trygt sted å øve seg, i en støttende atmosfære. Vi er her for å lære mer, og søker å forholde oss til fagstoffet med åpenhet, undring og tilstedeværelse. Vi løfter hverandre og spiller hverandre gode. Vi ønsker å skape en arena der alle i gruppa sammen står for den faglige utviklingen, utfra det ståstedet hver og en har, i en felles forståelse av at ingen av oss er mestere, men at alle kan ha verdifulle bidrag.

Påmelding til: Elisabeth Louise Lund

Epost: ellalund@gmail.com

Mobil: 95269890
Påmeldingsfrist: 1. Oktober

Pris: Kr 1000,- for medlemmer og kr 1400,- for ikke-medlemmer, totalt for alle fem samlingene. (Tips: Pris for medlemskap i Enhetsterapiforeningen er kr 450,-/350,-)
 


Kontakt ved spørsmål til faglig innhold:

Elisabeth Louise Lund

VELKOMMEN!