Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på KAM (komplementær- og alternativ medisin)

Enhetsterapiforeningen er en av mange utøver- og brukerorganisasjoner som krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling.

Påslaget på 25% mva på KAM, som ble innført 1. januar i år, har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykmeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

26 utøverorganisasjoner registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund, har signert «Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere». Fellesaksjonens grunndokument har i dag blitt sendt til alle politiske partier, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialkomiteen og tilsvarende komitèer på Stortinget, samt til statsministerens kontor.

Her kan du lese hele fellesaksjonens grunndokument, som Enhetsterapiforeningen har signert på.

Helsa først!
Som et ledd i arbeidet med fellesaksjonen, arrangeres dette arrangementet på Litteraturhuset i Oslo 24. august kl 19:00.
Klikk her for mer informasjon og påmelding!


Posted in Uncategorized.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *