Bli medlem

Alle som har bestått utdanning i enhetsterapi har rett til å bli ordinært medlem, og alle som er i ferd med å gjennomføre utdanningen i enhetsterapi har rett til å bli studentmedlem. Andre som ønsker å støtte foreningens arbeid kan bli støttemedlem.


Hvordan bli medlem?

For å bli medlem må du fylle inn skjemaet nederst på siden. Skjemaet blir sendt direkte til foreningen.


Foreningens formål               

Foreningens formål er å være et samlende organ og faglig forum som inspirerer og støtter medlemmenes utvikling innen enhetsterapi, drive informasjonsvirksomhet om enhetsterapi og arbeide for at enhetsterapi blir en anerkjent terapiform. Videre ta initiativ til arrangementer og kommunikasjonsformer som bidrar til kontakt medlemmene i mellom og bidra til å øke mulighetene for å ha enhetsterapi som levevei.


Forsikring

Enhetsterapeuter kan benyttes seg Enhetsterapiforeningens kollektive ansvarsforsikring.


Medlemsbetingelser
:

For å benytte foreningens tjenester må medlemskontingenten være betalt. Medlemskontingent for 2021 er kr 450 for ordinært medlemskap, kr 350 for studentmedlemmer og trygdede, samt kr 200 for støttemedlemmer.