Om oss

Foreningens formål                
• Være et samlende organ og faglig forum for terapeuter og studenter som utøver enhetsterapi.

• Bidra til at enhetsterapi skal være en akseptert og anerkjent terapiform.

Dette søker vi å oppnå ved å:

• Ta initiativ til arrangementer som bidrar til kontakt mellom medlemmene.

• Ha en aktiv hjemmeside.

• Arbeide for at enhetsterapeuter får best mulig økonomiske rammebetingelser.

• Samarbeide med andre instanser som vil fremme enhetsterapi.

• Drive informasjonsvirksomhet om enhetsterapi utad.


Medlemsfordeler:

• Enhetsterapeuter med aktiv praksis kan registrere seg på hjemmesiden.

• Deltagelse på arrangementer, for eksempel temakvelder med innhold relatert til enhetsterapi.

• Gunstig forsikringsordning.

• Rett til å benytte foreningens logo.

• Medlemmer som har fullført utdanningen som enhetsterapeut med vitnemål og har betalt forsikring, kan registrere seg i ”Registeret for utøvere av alternativ behandling” i Brønnøysundregistrene og dermed benytte tittelen Enhetsterapeut METF.


Medlemsbetingelser:
Enhetsterapeuter og studenter ved enhetsterapiutdanningen kan bli medlemmer.  For å benytte foreningens tjenester  må kontingenten være betalt. Medlemskontingenten for 2014 er kr 450 for ordinære medlemmer og kr 350 for studentmedlemmer.

Innmeldingsskjema finner du her

Ønsker du å registrere praksis kan du det her

Velkommen som medlem!!


Styret 

Nytt styre ble vedtatt på årsmøtet våren 2017.
Styret består nå av:

Jan Haug, leder
Erik Mack Vingen, nestleder
Line Løvås, kasserer
Kjersti Østlie, sekretær
Charlotte Søndergaard, arrangementsansvarlig
Kjetil Håvard Johannessen, styremedlem
Eirik Rø, varamedlem
Heidi Ness Johnsen, varamedlem
Mette Thielemann, studentrepresentant

Styret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte.

Kontaktinformasjon til styret finner du her


Etisk råd:

Linda Grønhaug, leder

Web-ansvarlig:

 

Medlemmer med rett til å kalle seg enhetsterapeut METF

Medlemmer som har fullført utdanningen som enhetsterapeut med vitnemål, og som er registrert medlem i Enhetsterapiforeningen og har betalt forsikring, kan registrere seg i Brønnøysundregistrene og dermed benytte tittelen enhetsterapeut METF. Se “Finn en enhetsterapeut“.


Enhetsterapeuter i “Registeret for utøvere av alternativ behandling”:

Medlemmer som er registrert i “Registeret for utøvere av alternativ behandling” i Brønnøysundregistrene finner du her.