Velkommen til Enhetsterapiforeningen!

Enhetsterapi er utviklet av lege Audun Myskja gjennom mer enn tretti års erfaring med integrert medisin - en syntese av det beste fra medisinsk metode og komplementære terapier.

Enhetsterapi bygger på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av.

I enhetsterapi jobber vi med metoder som terapeutisk berøring, energimedisin, blomstermedisin, EFT, bevegelsesøvelser og terapeutisk bruk av lyd og syngeboller i resonans med klientens energifelt.

Enhetsterapeuten vil med dette gi en impuls som kan aktivere kroppens selvhelbredende krefter, lindre plager og gi hjelp til selvhjelp.

 

Mer informasjon: Du kan lese mer om enhetsterapi, litteratur, kurs og utdanning på nettsiden til Senter for Livshjelp i Ski: www.livshjelp.no

Siste nytt:

Hei alle!
Hold av torsdag 15. februar! Da møtes vi, som i fjor, på Funky fresh food i Hausmannsgate 16, til sosial mingling og god mat.

Vi håper mange kan komme. Mer info og påmelding kommer senere.

Enhetsterapiforeningen ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Hilsen styret :-)