Skriv under for å beholde MVA-fritak på alternativ behandling


Enhetsterapi og andre alternative/komplimentære behandlingsformer fremmer livskvaliteten og gjør det mulig for mange å stå i jobb til tross for helseplager.

Derfor krever vi, sammen med andre alternative behandlingsorganisasjoner, at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes. Og vi ber deg som medlem i Enhetsterapiforeningen om å støtte dette kravet ved å skrive under på på oppropet her: http://www.mvafribehandling.no

Bakgrunn

Behandling hos autorisert helsepersonell som utøver alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra
merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også for terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Enhetsterapi og andre alternative behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Dermed sparer disse behandlingsformene samfunnet for store utgifter og enkeltpersoner for lidelser i tillegg til å avlaste det offentlige helsevesenet.

En økning på 25% på disse tjenestene vil gjøre det vanskeligere for mange å benytte seg av komplimentære behandlingsformer. Behandlinger som kan bidra til at de mestrer livet og jobben.

Skriv under

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til skrive under på at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

Der finner du også mer informasjon:

http://www.mvafribehandling.no

Med engasjert hilsen

styret i Enhetsterapiforeningen