Fagutviklingsgruppe i Toning

Fagutviklingsgruppe i Toning.

Enhetsterapiforeningen viderefører prosjektet:
Fagutviklingsgrupper innenfor sentrale deler av fagstoffet i Enhetsterapi. Hovedmålet er å skape en arena der enhetsterapeuter og studenter får mulighet til å praktisere kjernestoffet i enhetsterapi. Vi ønsker med det å skape en plattform som gir nye muligheter til å utvikle oss, utveksle erfaringer, samt søke å videreutvikle fagfeltet sammen. I den forbindelse inviteres du nå til å delta på en fagutviklingsgruppe med temaet.

Gruppeleder(e):

Elisabeth Louise Lund

Tid: Tirsdager kl. 10-13 15/10, 29/10, 12/11, 26/11,10/12

Sted: Heggedal Fabrikker, Åmotveien 2,
1389 Heggedal

Maks antall deltakere: 12

Beskrivelse: 

Vi vil arbeide med med åpning av blokkeringer i muskler og skjelett.
Vi vil utforske samspill med ulike toner.

Vi vil bli kjent med vår grunntone.
Vi vil arbeide med fri flyt i energibanene våre, og rensing i feltet gjennom lyd.

Vi vil gå dypere inn i hvordan vi kan bruke lyd på oss selv ved hjelp av visualisering og symboler.

Vi vil også ta for oss konkrete smerte tilstander ved hjelp av pasient eksempler, eller det som befinner seg i gruppa, slik at vi får et bredere innblikk i hva som kan fungere som smertelindrindede og avspennende.

Vi vil også bruke lyd til å bygge opp energi i kroppen og rommet generelt.

Vi vil arbeide på hverandre i gruppe, og hvis behov 2 og 2.

Vi skal også dokumentere de erfaringene vi gjør oss, slik at det kan brukes i videre behandling.

FORM I FAGUTVIKLINGSGRUPPENE

Vi ser for oss at dette skal være et trygt sted å øve seg, i en støttende atmosfære. Vi er her for å lære mer, og søker å forholde oss til fagstoffet med åpenhet, undring og tilstedeværelse. Vi løfter hverandre og spiller hverandre gode. Vi ønsker å skape en arena der alle i gruppa sammen står for den faglige utviklingen, utfra det ståstedet hver og en har, i en felles forståelse av at ingen av oss er mestere, men at alle kan ha verdifulle bidrag.

Påmelding til: Elisabeth Louise Lund

Epost: ellalund@gmail.com

Mobil: 95269890
Påmeldingsfrist: 1. Oktober

Pris: Kr 1000,- for medlemmer og kr 1400,- for ikke-medlemmer, totalt for alle fem samlingene. (Tips: Pris for medlemskap i Enhetsterapiforeningen er kr 450,-/350,-)
 


Kontakt ved spørsmål til faglig innhold:

Elisabeth Louise Lund

VELKOMMEN!

Oppslagsverk for Enhetsterapeuter

Juhuuuu, Elise Svergja har ordnet det for oss

Boka kan bestilles til og med 15. april på denne lenken: https://goo.gl/forms/GGo01FOoK7HCvr2t1

Elise Svergja har ordnet og katalogisert og organisert alt det Myskja har i hodet (og hjertet) og satt det sammen til et helthetlig og grundig oppslagsverk.

Anmeldelse: Oppslagsverk for Enhetsterapeuter av Elise Svergja, 2019. Av Anette Ronæss, student kull 13

Innimellom lufter vi i kull 13 vår forvirring og frustrasjon over halvgode notater etter givende samlinger med Audun Myskja. Sammen med ham føler vi oss trygge. Vi ser helheten fordi Myskja står der foran oss og ER helheten. Han ER enhetsterapi. 

Men når vi kommer hjem, når vi samler oss i kollokvier, oppdager vi at notatene er mangelfulle. Det er så mye vi ikke vet. Så mye vi ikke vet hvor vi kan finne. Så mye vi aner at vi burde vite uten av vi vet helt hva. 

Med Oppslagsverk for Enhetsterapeuter har Elise Svergja fikset det. 

Det meste av bokas innhold er samlet i to hoveddeler, en viet spesifikk behandling av en rekke sykdommer og tilstander og en viet generelle beskrivelser av verktøy og behandlingsmåter. I tillegg er det kapitler med generell og spesifikk forebygging. 

I delen med spesifikk behandling har Svergja samlet behandlinger for drøyt 280 tilstander og sykdommer med ryddige, kategoriserte stikkordslister med behandlinger og øvelser. Her er sidehenvisninger som gjør det enkelt å slå opp og nyttige bilder av akupresspunkter og meridianer.

Den spesifikke behandlingsdelen støttes av grundigheten i den generelle delen om verktøy og behandlingsmåter. Her er gode, enkle beskrivelser av en del hovedmetoder blant annet vagus- og sympatikusregulering og Grønmoteknikken. Her beskrives psykologiske forvandlingsmetoder, energilegemet med meridianene og 55 fysiske øvelser. Her er også en nyttig gjennomgang av blomstermedisin og Bachs blomsteressenser og nesten 40 sider med meditasjoner, pusteøvelser og toning. 

Mye av stoffet i oppslagsverket finnes her og der i Myskjas bøker. Med denne samlingen av stoffet blir hverdagen betydelig lettere for terapeuter og studenter. Jeg er ikke ferdig terapeut og det er mulig det er mangler her jeg ikke ser av den grunn. Samtidig vil det helt sikkert dukke opp nye behandlingsmetoder etter hvert. 

Uansett, dette er et verk vi trenger. 

Det samler enhetsterapitrådene og vever dem til et teppe som gir mening. Med dette oppslagsverket vet jeg hva jeg kan gjøre for de som en dag oppsøker meg som enhetsterapeut og for meg selv. Jeg vet hva jeg har i verktøykassen, hvilke verktøy som brukes til hva og hvordan hvert verktøy skal brukes. Tusen takk, Elise Svergja! 


Regnskapskurs med Tove Sikkeland

Innføring i regler for bokføring og regnskap

Dato: 28.02.2019   kl. 18.00 – 21.00.

Sted: Oslo Enhetsterapi, Charlotte Søndergaard, Skrabben 1a, 0682 Oslo

KURSBESKRIVELSE:

Tove Sikkeland har holdt regnskapskurs for Enhetsterapiforeningen flere ganger tidligere. Hun gir oss nyttig innføring i hvordan en kan føre regnskap på en enkel måte for et lite enkeltpersons foretak, spesielt tilrettelagt for terapeutvirksomhet.

Dette får du på kurset:

Innføring i regler for bokføring og regnskap

Hva er inntekter og utgifter, og hva gjør jeg med dem?

Kaffe/te pause

Hvilke krav stilles til dokumentasjon

Spørsmål og praktiske eksempler

Påmelding innen 10.02.19, til:


Epost: arrangement@enhetsterapiforeningen.no

Charlotte Søndergaard

Kontakt ved spørsmål til faglig innhold: tovesikkeland@lyse.net


Pris: Kr 300,- for medlemmer og kr 400,- for ikke-medlemmer.Enhetsterapiforeningen inviterer til seminar og 10 årsjubileum

30 og 31 MARS 2019

Vi gjentar suksessen fra samlingen i 2017, og møtes på samme sted som sist, dvs Thon Hotell Opera ved Oslo S, men i et større og triveligere lokale. Ut fra evalueringen så var det mange som satte pris på blandingen av interne og eksterne foredragsholdere. Lørdag blir det foredrag av enhetsterapeuter og Audun Myskja med forskjellige tema. Søndag blir det flere eksterne

foredragsholdere som vil ha ulike vinklinger på et tema som vakte stor interesse sist; Hva er bevissthet.

Mer informasjon kommer snart:)