Velkommen

Enhetsterapi er utviklet av lege Audun Myskja gjennom mer enn tretti års erfaring med integrert medisin – en syntese av det beste fra medisinsk metode og komplementære terapier.

Enhetsterapi bygger på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av.

I enhetsterapi jobber vi med metoder som terapeutisk berøring, energimedisin, blomstermedisin, EFT, bevegelsesøvelser og terapeutisk bruk av lyd og syngeboller i resonans med klientens energifelt.

Enhetsterapeuten vil med dette gi en impuls som kan aktivere kroppens selvhelbredende krefter, lindre plager og gi hjelp til selvhjelp.

Blomst

Foto: Charlotte Søndergaard