Velkommen

Enhetsterapi Mestringsmedisin er utviklet av lege Audun Myskja gjennom mer enn førti års erfaring med integrert medisin – hva som hjelper mennesker å bygge helse og mestring og utvikle sitt potensiale.  Studiet har markert seg med å gi en unik kombinasjon av helse, personlig utvikling og en fagkompetanse som forener den nyeste nevroforskningen med dype åndelige erfaringer i en praktisk og jordnær ramme. 

Enhetsterapi har siden starten i 2005 vokst til å bli en viktig aktør innen helse, vekst og mestringsmedisin som bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder. Gjennom praktiske helseverktøy for bruk i hverdagen, søker man å gå i dybden, slik at endringer blir varige. Enhetsterapien søker å finne årsaker til menneskers plager og gi varige løsninger, og bygger på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av. Vi kaller denne nye syntesen for mestringsmedisin – en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov.

Enhetsterapiforeningen har definert Enhetsterapi på denne måten:
«Integrert medisin – basert på et helhetlig menneskesyn!

I Enhetsterapi Mestringsmedisin jobber vi med metoder som:

  • energimedisin
  • samtaleterapi og livsveiledning (coaching)
  • kommunikasjon og sansestimulering
  • lyd (toning) og musikkbasert miljøbehandling
  • traumebehandling (dyp PEAT, DP-4, EFT, tid og rom, indre mentor)
  • helsebygging – trening, mental og emosjonell forvandling
  • meditasjon som medisin
  • hvordan forvandle problemer til ressurser

Ønsker du å lese mer om studiet, kan du klikke her

Foto: Øyvind Gjerde