Velkommen til Enhetsterapiforeningen!

Enhetsterapi er utviklet av lege Audun Myskja gjennom mer enn tretti års erfaring med integrert medisin - en syntese av det beste fra medisinsk metode og komplementære terapier.

Enhetsterapi bygger på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av.

I enhetsterapi jobber vi med metoder som terapeutisk berøring, energimedisin, blomstermedisin, EFT, bevegelsesøvelser og terapeutisk bruk av lyd og syngeboller i resonans med klientens energifelt.

Enhetsterapeuten vil med dette gi en impuls som kan aktivere kroppens selvhelbredende krefter, lindre plager og gi hjelp til selvhjelp.

 

Mer informasjon: Du kan lese mer om enhetsterapi, litteratur, kurs og utdanning på nettsiden til Senter for Livshjelp i Ski: www.livshjelp.no

Siste nytt:

Hei alle!

Brev fra leder kan du lese her!

Hold også av torsdag 15. februar! Da møtes vi, som i fjor, på Funky fresh food i Hausmannsgate 16, til sosial mingling og god mat.

Vi håper mange kan komme.

Enhetsterapiforeningen ønsker alle et godt nytt år!