Bli medlem

Alle som har bestått utdanning i enhetsterapi er velkommen til å bli ordinært medlem, og alle som er i ferd med å gjennomføre utdanningen i enhetsterapi velkommen til å bli studentmedlem. Andre som ønsker å støtte foreningens arbeid kan bli støttemedlem.


Hvordan bli medlem?

For å bli medlem må du fylle inn skjemaet nederst på siden. Skjemaet blir sendt direkte til foreningen.


Foreningens formål               

Foreningens formål er å være et samlende organ og faglig forum som inspirerer og støtter medlemmenes utvikling innen enhetsterapi mestringsmedisin, drive informasjonsvirksomhet om faget og arbeide for at enhetsterapi mestringsmedisin blir en anerkjent terapiform. Videre ta initiativ til arrangementer og kommunikasjonsformer som bidrar til kontakt medlemmene i mellom og bidra til å øke mulighetene for å ha enhetsterapi mestringsmedisin som yrke.


Forsikring

Enhetsterapeuter kan benytte seg Enhetsterapiforeningens kollektive ansvarsforsikring, til en rabattert pris.


Medlemsbetingelser
:

For å bli medlem og å kunne benytte seg av foreningens tilbud til medlemmer, må innmeldingsskjema sendes inn og medlemskontingenten være betalt. Medlemskapet gjelder pr år og løper til en eventuell oppsigelse foreligger. Medlemskontingent for 2024 er kr 450 for ordinært medlemskap, kr 350 for studentmedlemmer og trygdede, samt kr 200 for støttemedlemmer.

TILBUDSKAMPANJE til nye medlemmer 2024:
Meld deg inn innen 01. oktober 2024 og få hele 60% rabatt på medlemskap ut året.