Drift mulig hvis du følger veiledning for smittevern

Som opplyst på Helsedirektoratets nettsider (https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/regjeringen-videreforer-alle-tiltak-frem-til-20.april), har regjeringen besluttet at helsepersonell, deriblant behandlere og virksomheter som tilbyr alternativ behandling, fra 20. april kan møte pasienter/klienter ansikt til ansikt.

Forutsetningen er at vi følger Helsedirektoratets veileder «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)».

Her er lenke til veilder: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt.

Med vennlig hilsen

Styret

Alternative helsevirksomheter skal holdes stengt

For å begrense spredningen av Covid-19 viruset (Koronaviruset) har Helsedirektoratet bestemt at virksomheter innen helsesektoren som omfatter fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, skal stenges.

Det gjelder også alle virksomheter innen alternativ og komplimentær terapi, altså våre typer virksomheter.

Dette pålegget trådte i kraft natt til i dag, mandag 16. mars.

Vi ber alle våre medlemmer om å respektere dette pålegget. Dette er en unntakstilstand. Vi må, som alle andre, bidra for vårt felles beste.

For mer informasjon om økonomisk kompensasjon etc. fra regjeringen, les mer her.

Dersom deler av din praksis ikke krever fysisk oppmøte, som ulike typer samtaleterapi, er det selvfølgelig mulig å fortsette den delen av ditt virke via nettet/mobil/webkamera.

Vi oppfordrer dere også til å dele og spre gode råd, øvelser, oppmuntringer etc. på sosiale medier og på Enhetsterapiforeningens Facebookside.

Dette klarer vi!

Mvh styret i Enhetsterapiforeningen