Fagutvikling: Mestringsmedisin i praksis

Vi inviterer til fagutviklingsgruppe for Mestringsmedisin i praksisk, lørdag 29. februar og søndag 1. mars, begge dager kl 10-16. Samlingen blir holdt i Enheten i Heggedal fabrikker, Åmotveien 2, 1389 Heggedal. Katrine Homdrum er gruppeleder.

Hun brenner for:
• Å formidle hvordan kunnskapen i enhetsterapi kan omsettes til praksis.
• Å belyse hvordan man med utgangspunkt i egen bakgrunn kan bygge opp en seriøs praksis.

Selv har hun bygd seg opp gradvis ved siden av annet arbeid. Hun har et sterkt ønske om å bidra til profesjonalisering av enhetsterapifaget. Katrine ble utdannet enhetsterapeut i 2017, er sykepleier og har også praktisert tankefeltterapi i mange år.

Hennes beskrivelse av helgesamlingen:

Jeg gleder meg til å dele erfaringer fra praksisfeltet – til å lede dere gjennom to dager med balansekunst og se hva vi kan skape sammen! I sommer inviterte jeg til kurs om «Mestringsmedisin i praksis» for enhetsterapeuter fra kull 10. Vi var åtte enhetsterapeuter som hadde to spennende og lærerike dager sammen 🙂

Jeg tror vi trenger hverandre i arbeidet med å utvikle enhetsterapifaget!

Jeg har siden 2010 drevet mitt eget firma Balansekunst-mestringsmedisin i Setesdal. I fjor vår etablerte jeg også praksis i Grimstad, i tillegg til arbeidet som rådgiver for helse og omsorg i en kommune. Stadig flere finner veien til Balansekunst og i høst hadde jeg i snitt rundt 20 menneskemøter i måneden. Innholdet i denne samlingen er basert på mine erfaringer med å bruke enhetsterapi i praksis, og jeg fryder meg over det jeg ser!

Fagutviklingskurset vil være praksisorientert, og jeg ønsker å skape et rom hvor dere også er aktive, hvor vi sammen prøver ut metoder og deler erfaringer. Et rom preget av trygghet og nysgjerrighet. Jeg har lyst til å vise hvordan jeg i min praksis jobber med balansering gjennom:

1. Energimedisin
2. Massasje
3. Blomstermedisin
4. TFT

Det er viktig for meg å presisere betydningen av det terapeutiske rommet – få frem hvordan vekselarbeidet mellom kunde og terapeut skaper ulike menneskemøter.

Jeg er også opptatt av balansering av praksis i forhold til lover og regler. Dette vil ikke være et kurs hvor jeg går i dybden av dette, men jeg vil kort dele mine erfaringer om:

5. Informasjon til kunde
6. Journalnotat/ dokumentasjon
7. Offentlig forvaltning

Påmelding og informasjon: Kontakt Katrine Homdrum på epost: Katrine.tft@hotmail.com eller på mobil: 94505566

Påmeldingsfrist: 21. februar. Bindende påmelding fra 1 uke før kursstart. Etter dette refunderes ikke deltakeravgiften.

Pris: Kr 1000 for medlemmer, Kr 1400 for ikke-medlemmer.

Antall: Maks. 20 deltakere. Forbehold om minimum 10 påmeldte for at kurset gjennomføres.

Les mer her.