Enhetsterapiforeningens webside er under rehabilitering