Velkommen til digitalt årsmøte!

29. april kl 19:30 blir det digitalt årsmøte i Enhetsterapiforeningen via Zoom. Vi håper så mange som mulig vil delta.

Nedenfor finner du årsmøtedokumentene og zoom-lenke du kan klikke på for å delta i møtet. I noen tilfeller trenger du passord for å komme inn på videokonferansen. Det finner du under lenken.

Mvh Styret

https://us02web.zoom.us/j/87663411221?pwd=c1h6NDJOUDVsQ3A1blJuc3Q4cGNVQT09

Meeting ID: 876 6341 1221
Passcode: 142773

Innkalling-og-agenda-til-årsmøtet-ETF-2021

Årsmelding-ETF-for-2020

Resultat-2020

Handlingsplan-ETF-2021

2021-04-20-Valgkomiteens-innstilling-til-nye-styremedlemmer-og-verv-til-arsmote-i-Enhetsterapiforeningen-

Vedtekter-ETF-2021

Budsjett-2021

Gratis, skreddersydd mva-kurs for alle medlemmer

Fra og med 1. januar 2021 er alternativ behandling blitt gjort merverdiavgiftspliktig, og tjenester i denne kategorien skal beregnes med 25 prosent merverdiavgift.

Vi ønsker derfor å tilby alle dere medlemmer et skreddersydd kurs i mva-ordningen og hva dette vil innebære for deg som tilbyr behandling innen enhetsterapi.

Kurset blir holdt av RSM Advokatfirma, som tilbyr rådgivningstjenester innen blant annet skatt og merverdiavgift.

Kurset er digitalt og består av 2 deler, en som er et opptak og en som går live.

Del 1: Selve kurset. Filmen varer halvannen til to timer (ikke live). Du vil bli sendt en lenke til kurset fredag 7. mai og kan se det når du vil (Se det før del 2).

Del 2: Spørsmål og svar-møtet, 11. mai, kl. 16 – 17. Dette kurset er live (via Teams). Her får du anledning til å stille de spørsmålene du ikke fikk svar på i selve kurset. Lenke til spørsmål og svar – møtet blir sendt ut i forkant.

I tillegg tilbyr RSM gratis inntil 30 minutters rådgivnings-samtale til kursdeltakerne.

Du melder deg på kurset via dette skjemaet: https://forms.gle/dmebnemzj8CAX7tC6

Frist for påmelding: 5.mai

Vi sender deg lenke både til kurset og Teams-lenke til spørsmål og svar-møtet den 7. mai.

Vel møtt til kurs i mva-ordningen!

Mvh. Styret i Enhetsterapi

Medlemskurs i merverdiavgift

Som dere antakelig vet, ble det innført merverdiavgift (mva) på alternativ behandling ved årsskiftet. I den forbindelse ønsker foreningen å hjelpe medlemmene med å sette seg inn i reglene som gjelder mva.

Vi jobber med å få på plass et mva-kurs, spesialsydd for enhetsterapeuter, denne våren. Mer informasjon kommer når alle detaljer, dato etc. er på plass.

I mellomtidne kan dere som ønsker generell informasjon om mva eller om etablering av enkeltmannsforetak eller AS, gå inn på skatteetatens sider. Her kan dere melde dere på kurs for næringsdrivende, fysisk eller digitalt, eller velge filmer om tema dere ønsker informasjon om.

Dere finner mer om skatteetatens kurs her:

https://skatteetaten.pameldingssystem.no/naeringsdrivende#form

Mvh styret.

Skriv under for å beholde MVA-fritak på alternativ behandling


Enhetsterapi og andre alternative/komplimentære behandlingsformer fremmer livskvaliteten og gjør det mulig for mange å stå i jobb til tross for helseplager.

Derfor krever vi, sammen med andre alternative behandlingsorganisasjoner, at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes. Og vi ber deg som medlem i Enhetsterapiforeningen om å støtte dette kravet ved å skrive under på på oppropet her: http://www.mvafribehandling.no

Bakgrunn

Behandling hos autorisert helsepersonell som utøver alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra
merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også for terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Enhetsterapi og andre alternative behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Dermed sparer disse behandlingsformene samfunnet for store utgifter og enkeltpersoner for lidelser i tillegg til å avlaste det offentlige helsevesenet.

En økning på 25% på disse tjenestene vil gjøre det vanskeligere for mange å benytte seg av komplimentære behandlingsformer. Behandlinger som kan bidra til at de mestrer livet og jobben.

Skriv under

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til skrive under på at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

Der finner du også mer informasjon:

http://www.mvafribehandling.no

Med engasjert hilsen

styret i Enhetsterapiforeningen

Drift mulig hvis du følger veiledning for smittevern

Som opplyst på Helsedirektoratets nettsider (https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/regjeringen-videreforer-alle-tiltak-frem-til-20.april), har regjeringen besluttet at helsepersonell, deriblant behandlere og virksomheter som tilbyr alternativ behandling, fra 20. april kan møte pasienter/klienter ansikt til ansikt.

Forutsetningen er at vi følger Helsedirektoratets veileder «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)».

Her er lenke til veilder: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt.

Med vennlig hilsen

Styret

Alternative helsevirksomheter skal holdes stengt

For å begrense spredningen av Covid-19 viruset (Koronaviruset) har Helsedirektoratet bestemt at virksomheter innen helsesektoren som omfatter fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, skal stenges.

Det gjelder også alle virksomheter innen alternativ og komplimentær terapi, altså våre typer virksomheter.

Dette pålegget trådte i kraft natt til i dag, mandag 16. mars.

Vi ber alle våre medlemmer om å respektere dette pålegget. Dette er en unntakstilstand. Vi må, som alle andre, bidra for vårt felles beste.

For mer informasjon om økonomisk kompensasjon etc. fra regjeringen, les mer her.

Dersom deler av din praksis ikke krever fysisk oppmøte, som ulike typer samtaleterapi, er det selvfølgelig mulig å fortsette den delen av ditt virke via nettet/mobil/webkamera.

Vi oppfordrer dere også til å dele og spre gode råd, øvelser, oppmuntringer etc. på sosiale medier og på Enhetsterapiforeningens Facebookside.

Dette klarer vi!

Mvh styret i Enhetsterapiforeningen