Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på KAM (komplementær- og alternativ medisin)

Enhetsterapiforeningen er en av mange utøver- og brukerorganisasjoner som krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25% mva på KAM, som ble innført 1. januar i år, har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse.

Read More