Fagutviklingsgruppe med meditativ fordypning som tema

Enhetsterapiforeningen viderefører prosjektet:

Fagutviklingsgrupper innenfor sentrale deler av fagstoffet i Enhetsterapi.

Hovedmålet er å skape en arena der enhetsterapeuter og studenter får mulighet til å praktisere kjernestoffet i enhetsterapi. Vi ønsker med det å skape en plattform som gir nye muligheter til å utvikle oss, utveksle erfaringer, samt søke å videreutvikle fagfeltet sammen. I den forbindelse inviteres du nå til å delta på en fagutviklingsgruppe med temaet meditativ fordypning.

 

Gruppeleder: Sverre Andreassen

 

Tid: kl. 18.00- til 21.00.

Datoer: 28/2, 14/3, 3/4, 3/5 og 5/6

 

Sted: Oslo Enhetsterapi, Charlotte Søndergaard, Skrabben 1a, 0782 Oslo

Deltakere: maks 10

 

Beskrivelse:

I denne gruppen vil vi tilby hjelp til å etablere eller utdype en meditativ praksis. En meditativ praksis handler ikke bare om å kunne sette av tid til regelmessig meditasjon. I virkeligheten handler det om å ha et levende indre liv hvor meditasjon inngår som et naturlig uttrykk.

 

Vi vil ta opp grunnleggende spørsmål slik som, hva er meditasjon? Hvorfor meditere? Former for meditasjon. Forholdet mellom meditasjon og annet selvutviklingsarbeid. I tillegg vil vi komme inn på rent praktiske forhold knyttet til tid, sted, mengde, sittestilling etc. samt nytten av å føre dagbok.

 

Meditasjon er i de fleste østlige tradisjoner knyttet til ideen om oppvåkning. Vi finner det naturlig å berøre også dette temaet. Oppvåkning er ikke lenger kun et filosofisk begrep knyttet til østlig spiritualitet, men er høyst levende og aktuelt også i vår kultur.

 

Mange finner det vanskelig å meditere alene. I vårt daglige liv blir oppmerksomheten dratt i alle retninger og det er vanskelig å mobilisere det som kreves for å opprettholde en praksis. Vi ser det som viktig å være en del av et felleskap der vi kan hente støtte og inspirere hverandre. Vi håper at denne gruppen kan bidra til dette.

 

I hver sesjon vil vi bruke ca. 45 minutter til meditasjon. Resten av tiden benyttes til gjensidig utveksling av erfaring.

 

FORM I FAGUTVIKLINGSGRUPPENE

Vi ser for oss at dette skal være et trygt sted å praktisere, i en støttende atmosfære. Vi er her for å lære mer, og søker å forholde oss til fagstoffet med åpenhet, undring og tilstedeværelse. Vi løfter hverandre og spiller hverandre gode. Vi ønsker å skape en arena der alle i gruppa sammen står for den faglige utviklingen, utfra det ståstedet hver og en har, i en felles forståelse av at ingen av oss er mestere, men at alle kan ha verdifulle bidrag.

 

Påmelding til:
Sverre Andreassen

Epost: sverre.andreassen@outlook.com
(Mobil: 95209620)

Påmeldingsfrist:
Vi har ikke satt noen frist, men tar imot påmeldinger inntil maksimum 10 deltagere. 


Pris: Kr 1000,- for medlemmer og kr 1400,- for ikke-medlemmer, totalt for alle fem samlingene. (Tips: Pris for medlemskap i Enhetsterapiforeningen er kr 450,-/350,-)

Kontakt ved spørsmål til faglig innhold:

 

Sverre Andreassen: sverre.andreassen@outlook.com

 


VELKOMMEN!