Velkommen til Enhetsterapiforeningen!

Enhetsterapi er utviklet av lege Audun Myskja gjennom mer enn tretti års erfaring med integrert medisin - en syntese av det beste fra medisinsk metode og komplementære terapier.

Enhetsterapi bygger på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av.

I enhetsterapi jobber vi med metoder som terapeutisk berøring, energimedisin, blomstermedisin, EFT, bevegelsesøvelser og terapeutisk bruk av lyd og syngeboller i resonans med klientens energifelt.

Enhetsterapeuten vil med dette gi en impuls som kan aktivere kroppens selvhelbredende krefter, lindre plager og gi hjelp til selvhjelp.

 

Mer informasjon: Du kan lese mer om enhetsterapi, litteratur, kurs og utdanning på nettsiden til Senter for Livshjelp i Ski: www.livshjelp.no

Siste nytt:

Fagutviklingsgruppe med de eteriske strømmene som tema

Enhetsterapiforeningen satser nå på et prøveprosjekt i form av fagutviklingsgrupper innenfor sentrale deler av fagstoffet i Enhetsterapi. 

Hovedmålet er å skape en arena der enhetsterapeuter og -studenter får mulighet til å praktisere sentrale deler av enhetsterapi. Vi ønsker med det å skape en plattform hvor vi øver, utveksler erfaringer og søker å videreutvikle faget sammen.

Første gruppe starter denne høsten, har de eteriske strømmene som tema, og ledes av Line Løvås og Charlotte Søndergaard. Varighet blir fem ettermiddager á tre timer. Maks 8 deltagere.

Les mer her. 

Velkommen til å melde deg på!

Fortsatt god sommer!

 

Vennlig hilsen

Enhetsterapiforeningen

v/ Charlotte Søndergaard