Presentasjon av leder

Mitt navn er Jan A. Haug og jeg skriver til deg som leder i Enhetsterapiforeningen.

Leder

Jeg er 55 år og bor i Vikersund, Buskerud, men er opprinnelig fra Verdal i Nord Trøndelag.

Av grunnutdannelse er jeg fysioterapeut som ga meg en solid biomedisinsk forståelse. Senere har jeg tatt en utdannelse i fenomenologi som ga meg tittelen livsstyrketrener. Det ga meg også en god veiledning/ coachingutdannelse. Jeg møtte Mats Uldal i 2002 og ble da introdusert for tankefeltterapi som var mitt første møte med energimedisin. Som et resultat av dette ble jeg interessert i integrert medisin og kom hjem til en syntese av alt dette med å møte Audun Myskja. Både min kone og jeg tok enhetsterapiutdannelsen i kull 7 ved Senter for Livshjelp der vi nå begge jobber 1 – 2 ganger pr mnd med verktøy/ metoder fra integrert medisin.

Ellers jobber jeg som vanlig fysioterapeut 1 – 2 ganger i uka på et fysikalsk institutt og jobber innenfor bedriftshelsetjeneste og arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg jobber jeg som konsulent og holder en del foredrag og kurs.

Min erfaring med styrearbeid er at jeg har sittet i styret i eget firma i 5 år og vært styreleder.

Det er et ærefullt oppdrag å være leder i ETF men vi har et meget kompetent styre med både rutinerte travere og nye frisk fjes som jobber godt sammen.

I tillegg til vanlig styrearbeid, økonomistyring og jobb med relevante saker og planlegging av årsmøte så har vi tatt et tydelig grep mot å lage en fagsamling for alle enhetsterapeuter høsten 2017.

Vi gleder oss til å kunne invitere dere til en samling med faglig og sosialt påfyll, mulighet til å møtes på tvers av kullene og styrke vår felles identitet som enhetsterapeuter.

Sett allerede nå av dagene lørdag 23. september og søndag 24. september 2017.

Samlingen vil finne sted sentralt i Oslo, nærmere bestemt Thon Hotel Opera ved Oslo S.

Lørdag satser vi på en ekstern foreleser ved navn Tron Enger som har lang erfaring med å jobbe med Zivorad Slavinskis spirituelle teknikker og han vil denne dagen ha fokus på dyp PEAT 4 (DP4).

Audun begynte å introdusere metodene til Zivorad fom kull 7 og DP 4 er en metode som kan læres i løpet av en dag både for nybegynner og finslepes for de som allerede bruker DP 4.

Søndag satser vi på kapasiteter fra egne rekker med 5 – 6 innlegg fra utdannede enhetsterapeuter som vil ha fokus på temaer som er relevante for alle enhetsterapeuter.

Nærmere info med program, påmeldingsdetaljer og pris finner du her. Dette vil også sendes pr mail og komme i sosiale medier. I tillegg vil det bli hengt opp i Senter for Livshjelps lokaler i Ski.

Håper dette var nyttig informasjon og jeg gleder meg til å møte deg på høstens samling i Oslo i september.