Presentasjon av leder

Mitt navn er Jan A. Haug og jeg skriver til deg som leder i Enhetsterapiforeningen.

Leder

Jeg er 55 år og bor i Vikersund, Buskerud, men er opprinnelig fra Verdal i Nord Trøndelag.

Av grunnutdannelse er jeg fysioterapeut som ga meg en solid biomedisinsk forståelse. Senere har jeg tatt en utdannelse i fenomenologi som ga meg tittelen livsstyrketrener. Det ga meg også en god veiledning/ coachingutdannelse. Jeg møtte Mats Uldal i 2002 og ble da introdusert for tankefeltterapi som var mitt første møte med energimedisin. Som et resultat av dette ble jeg interessert i integrert medisin og kom hjem til en syntese av alt dette med å møte Audun Myskja. Både min kone og jeg tok enhetsterapiutdannelsen i kull 7 ved Senter for Livshjelp der vi nå begge jobber 1 – 2 ganger pr mnd med verktøy/ metoder fra integrert medisin.

Ellers jobber jeg som vanlig fysioterapeut 1 – 2 ganger i uka på et fysikalsk institutt og jobber innenfor bedriftshelsetjeneste og arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg jobber jeg som konsulent og holder en del foredrag og kurs.

Min erfaring med styrearbeid er at jeg har sittet i styret i eget firma i 5 år og vært styreleder.

Det er et ærefullt oppdrag å være leder i ETF men vi har et meget kompetent styre med både rutinerte travere og nye frisk fjes som jobber godt sammen.