Fagutviklingsgruppe med de eteriske strømmene som tema

Enhetsterapiforeningen satser nå på et prøveprosjekt i form av fagutviklingsgrupper innenfor sentrale deler av fagstoffet i enhetsterapi.

Hovedmålet er å skape en arena der enhetsterapeuter og studenter får mulighet til å praktisere sentrale deler av pensum. Vi ønsker med det å skape en plattform hvor vi øver, utveksler erfaringer og søker å videreutvikle faget sammen.


Gruppeledere:
Line Løvås og Charlotte Søndergaard, begge enhetsterapeuter som har jobbet spesielt med de eteriske strømmene.

Tid: Tirsdag fra kl. 18.00- til 21.00.

Datoer: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 og 5/12 (første gang blir en halv time lenger, fra kl. 17.45- til 21.15.)

Sted: Oslo Enhetsterapi, Charlotte Søndergaard, Skrabben 1a, 0782 Oslo

Deltakere: maks 8


Beskrivelse:

Hver samling starter med at vi drar igjennom strømmene etter Line-metoden og deler erfaringer rundt dette. Varighet 15-20 min. Resten av tiden arbeider vi med de eteriske strømmene på ulike måter. Vi jobber praktisk med dette i en klient/terapeut situasjon.

Det forventes at deltakerne drar gjennom strømmene hver dag, også mellom samlingene. (Dette kan gjøres på 3-5 min!)

Første samling: Vi jobber med en kombinasjonsbehandling av de feminine strømmene, lymfedrenasje og venepumpemassasje. Vi holder på ulike punkter på strømmene og kombinerer det med ulike former for massasje. Andre samling: Vi jobber med de maskuline og feminine strømmene. Vi utforsker utvekslingen mellom dem ved å holde på punkter på begge strømmene, leker oss litt og ser hva som oppstår. Tredje samling: Arbeid med de positive og negative armstrømmene. Vi tar i bruk dypere massasje i vevet særlig med tanke på klienter og andre som ønsker massasje av skuldre og armer. Fjerde samling: Arbeid med polaritetspunktene. Vi jobber i 8- tall mellom dem. Ser for oss polaritetspunktene som store lysende kuler. Klienten går inn i meditasjon samtidig med at terapeuten holder på punktene. Femte samling: Er foreløpig åpen. Vi bestemmer sammen hva vi ønsker å jobbe med.FORM I FAGUTVIKLINGSGRUPPENE

Vi ser for oss at dette skal være et trygt sted å øve seg, i en støttende atmosfære. Vi er her for å lære mer, og søker å forholde oss til fagstoffet med åpenhet, undring og tilstedeværelse. Vi løfter hverandre og spiller hverandre gode. Vi ønsker å skape en arena der alle i gruppa sammen står for den faglige utviklingen, utfra det ståstedet hver og en har, i en felles forståelse av at ingen av oss er mestere, men at alle kan ha verdifulle bidrag.

Denne fagutviklingsgruppa kan passe for enhetsterapeuter og –studenter som har en interesse for og/eller ønsker å lære mer om de eteriske strømmene. Hvilket faglig nivå du selv mener at du er på, er ikke så viktig, her er tanken å forsøke å videreutvikle oss sammen, ut fra det ståstedet hver og en har i dag. Det er heller ikke på noen måte nødvendig å praktisere som enhetsterapeut for å delta.

Påmelding til: Charlotte Søndergaard

Epost: arrangement@enhetsterapiforeningen.no (Mobil: 41238940)

Påmeldingsfrist: Vi har ikke satt noen frist, men tar imot påmeldinger inntil maksimum 8 deltagere.

Pris: Kr 1000,- for medlemmer og kr 1400,- for ikke-medlemmer, totalt for alle fem samlingene. (Tips: Pris for medlemskap i Enhetsterapiforeningen er kr 450,-/350,-)

Kontakt ved spørsmål til faglig innhold:

Charlotte Søndergaard: chafred@online.no

eller Line Løvås: linelovaas@hotmail.com

VELKOMMEN!